Serveis

Jardín Pedralbes els ofereix els serveis de restauració amb cuina pròpia (menú pautat per l'equip sanitari del centre i adequat a les necessitats de les persones grans), assistència mèdica, d'infermeria, fisioteràpia, psicologia, animació sociocultural, teràpia ocupacional i treball social. I com a serveis complementaris oferim els serveis de perruqueria, podologia i logopèdia.

Som centre Col•laborador amb la Generalitat de Catalunya, Institut Català de Serveis Socials, fet que ens permet acollir a persones amb ajudes econòmiques vinculades a la Llei de Dependència i/o amb plaça pública.